Armacell Logo l Armacell worldwide l

  Produkter: Sweden     Användningsområden      ArmaPlus Service      Downloads      Kontakta oss      Kontaktperson    
Användningsområden
VVS
Kyla och luftkonditionering
Klimatiseringstjänster
Industriella, marina och petrokemiska lösningar
Cryogenic Applications
Solenergi-applikationer
Akustik-applikationer
OEM-applikationer
Core Foam Application
ARMASOUND Industrial Systems
De första ljudkontrollsystemen som minimerar risken för korrosion under isoleringen
» More Information
ArmaSound Industrial Systems som kombinerar värme- och bullerabsorption utgör den senaste utvecklingen för marina, offshore och industriella miljöer. Ett sandwich-system med olika skikt av Armaflex-isolering, Arma-Chek R mantlingar och ArmaSound RD 240 isolering ger väsentlig bullerdämpning för alla rörsystem som normalt används inom dessa industrigrenar.
 • Kombinerade termiska och akustiska egenskaper
 • Den inbyggda ångspärren ger kontinuerlig långsiktig termisk verkningsgrad
 • Förebygger kondens genom att den baseras på tekniken med slutna celler
 • Ingen galvanisk korrosion
 • Inget metallpåsvetsningssystem - reducerar hälso- och säkerhetsrisker
 • Väsentligt reducerad isoleringstjocklek och total systemvikt
 • Beständigt mot UV, olja, kemikalier och väderangrepp
 • Betydande reducering av underhållskostnader
 • Uppfyller ISO 15665 klass A till klass C, klass D enligt Shell DEP Spec. No. 31
 • Uppfyller NORSOK standard R-004 klass 6, 7 och 8
 • Uppfyller ASTM E 1222

Copyright: Armacell Enterprise GmbH & Co. KG · Imprint · Integritetspolicy · Publiceringsdatum: 7/12/2020

All produktdata gäller för användning i Sverige. Om ni vill använda produkterna i andra länder, var vänlig kontakta vår kundservice - telefon +49 251 7603 757.