Armacell Logo l Armacell worldwide l

  Produkter: Sweden     Användningsområden      ArmaPlus Service      Downloads      Kontakta oss      Kontaktperson    
Användningsområden
VVS
Kyla och luftkonditionering
Klimatiseringstjänster
Industriella, marina och petrokemiska lösningar
Cryogenic Applications
Solenergi-applikationer
Akustik-applikationer
OEM-applikationer
Core Foam Application
AF/Armaflex från Armacell – Nu med antimikrobiell Microban®-teknik
Synnerligen flexibelt isoleringsmaterial för låga temperaturer med ett extra skydd mot bakterier, mögel och svampar
» More Information
 
 
Armacells förstklassiga produkt AF/Armaflex har nu försetts med antimikrobiellt skydd. I sin egenskap av ensamrättspartner till Microban är Armacell den första tillverkaren som kommer med ett högflexibelt isoleringsmaterial som ger extra skydd mot skadliga bakterier, mögel och svamp. Inga ytterligare kostnader är förbundna med förhöjda prestanda hos produkten, som omgående kommer att introduceras på den svenska marknaden. Introduktionen följs av ett utökat produktsortiment. Så finns exempelvis AF/Armaflex slangar nu också för plaströr i de dimensioner som vanligtvis förekommer i kylanläggningar.

Hälsorisker på grund av luftföroreningar i byggnader
Som en av den amerikanska miljöskyddsbyrån (EPA) nyligen utförd studie har visat, kan inomhusluften i byggnader vara upp till tio gånger mera kontaminerad av luftburna föroreningar än luften utomhus. Extrem fukt i kombination med damm- och smutspartiklar ger en idealisk grogrund för mikrobiell tillväxt. Mikroberna i sin tur frigör sedan sporer, celler, partiklar och flyktiga organiska sammansättningar (VOC) och kan på det viset medverka till ”sjuka-hus”-syn¬dromet. Bland de allvarligaste konsekvenserna kan nämnas en ökning av sjukdomar i andningsvägarna, allergier, astma och rubbningar i immunförsvaret.

Ett aktivt antimikrobiellt skydd ger extra säkerhet
Lämpliga byggnadsmaterial kan förebygga smutsansamling, fuktgenomträngning och därigenom mögeltillväxt. Eftersom Armaflex produkter är damm- och fiberfria material, har de redan ett pas¬sivt skydd mot mikroorganismer. Det är mycket svårare för bakterier att få fäste på materialets släta, icke-porösa yta, där de inte heller hittar den näring de behöver för att växa till sig. Den slutna mikrocellstrukturen och höga motståndskraften mot överföring av vattenånga ger Armaflex isoleringar ett tillförlitligt skydd mot fuktinträngning.

Dessutom har nya AF/Armaflex nu ett aktivt skydd mot bakterier, mögel och svamp. Antimikrobiellt aktiva tillsatser från Microban® läggs in AF/Armaflex produkter under tillverkningsprocessen. Dessa tillsatser tränger igenom mikrobernas cellväggar och hindrar viktiga cellfunktioner. Som en följd av detta är mikroorganismen inte i stånd att fungera och kan inte längre växa eller föröka sig. Microban®-tekniken hindrar bakterier, mögel och svamp från att få fäste i isoleringen under hela dess driftlivslängd. Därför är AF/Armaflex lämplig för användning i offentliga byggnader, sjukvårdsanläggningar, skolor och daghem.

Redan framgångsrikt introducerad i USA, Storbritannien och Indien
AF/Armaflex produkter med Microban®-tekniken finns redan i lager hos återförsäljare av isolering och kan därför erhållas omedelbart. Armacell har ett ensamrättsavtal, som omfattar hela världen, med Microban International Ltd, världsledande vad gäller inbyggt antimikrobiellt produktskydd. Armaflex produkter med antimikrobiellt Microban®-skydd säljs redan med stor framgång i USA, Indien, Storbritannien och Irland. AF/Armaflex har testats i enlighet med ASTM G21 och ASTM 1338 och uppfyller även europeiska krav avseende hygieniska normer i ventilations- och luftkonditioneringssystem.


Copyright: Armacell Enterprise GmbH & Co. KG · Imprint · Integritetspolicy · Publiceringsdatum: 8/17/2019

All produktdata gäller för användning i Sverige. Om ni vill använda produkterna i andra länder, var vänlig kontakta vår kundservice - telefon +49 251 7603 757.