Armacell Logo l Armacell worldwide l

  Produkter: Sweden     Användningsområden      ArmaPlus Service      Downloads      Kontakta oss      Kontaktperson    
Användningsområden
VVS
Kyla och luftkonditionering
Klimatiseringstjänster
Industriella, marina och petrokemiska lösningar
Cryogenic Applications
Solenergi-applikationer
Akustik-applikationer
OEM-applikationer
Core Foam Application
ARMAFLEX DuoSolar
Det förisolerade röret för solvärmesystem som sparar tid och pengar
» More Information
Armaflex DuoSolar är en systemlösning med förisolerade matar- och returrör för solvärmesystem. Armaflex DuoSolar används för att ansluta solcellen med värmeackumulatorn till värmaren på ett enkelt och professionellt sätt. Det optimerar den termiska verkningsgraden i hela systemet och ökar anläggningens förväntade livslängd. Tack vare förisoleringen, det patenterade join-split-systemet för anslutning av matar- och returrör och den integrerade givarkabeln sparas tid och monteringskostnaderna reduceras. Armaflex DuoSolar, som levereras i kontinuerliga spolar för att reducera materialspillet, omfattar ett fullständigt sortiment av tillbehör för att säkerställa problemfri och säker installation.
Armaflex DuoSolar VA: Flexibla korrugerade rör av rostfritt stål förisolerade med HT/Armaflex med en ytterfilm tillverkad av polyolefin kopolymer.
Armaflex DuoSolar CU: kopparrör som är förisolerade med HT/Armaflex och skyddade av en ytterfilm tillverkad av polyolefin kopolymer.
  • Bästa möjliga utnyttjande av solvärmen och därige-nom ökning av verkningsgraden i hela anläggningen
  • Optimalt skydd mot genomfuktning tack vare strukturen med slutna mikroceller och ett ångdiffusions-motstånd om ì ≥ 4.000
  • Svart folie skyddar mot mekanisk påverkan och UV-strålning
  • Förisolerade rörledningar sparar tid och pengar vid monteringen
  • Miljövänlig produktion – tillverkningen sker utan PVC
  • Materialet kan erhållas i olika längder och därige-nom går det att utnyttja optimalt och undvika spill
  • Omfattande tillbehör för anslutningar Max. medietemperatur upp till 150 °C
  • Ökad livslängd och påverkas inte av solbestrålning
  • Enkel separering och sammanfogning av de för-isolerade rörledningarna klaras utan specialverktyg. I sammanhanget skadas foliemantlingen inte.
  • Sömlöst dragna kopparrör, förslutna röröppningar
Användningsområde
Ledningssystem för anslutning av solfångare och värmeackumulatorer eller andra användningar

Copyright: Armacell Enterprise GmbH & Co. KG · Imprint · Integritetspolicy · Publiceringsdatum: 7/13/2020

All produktdata gäller för användning i Sverige. Om ni vill använda produkterna i andra länder, var vänlig kontakta vår kundservice - telefon +49 251 7603 757.